Cena jazykové korektury:

Ceny jsou uvedeny za normostranu (cca 1 800 znaků včetně mezer na jedné straně). Samostatně se počítá i započatá stránka. Pro studenty denního studia na SŠ, VOŠ a VŠ do 26 let poskytuji individuální slevy až do výše 10 % (sleva korektury se odvíjí od výchozí úrovně práce) u prací dodaných ve standardní lhůtě. V případě dlouhodobé spolupráce lze cenu dohodnout individuálně. Druhé čtení poskytuji ZDARMA.


 

Počet normostran (NS)  

Dodací lhůta

Standardní

Expresní

1–5

45 Kč/NS

70 Kč/NS

6–20

39 Kč/NS

65 Kč/NS

21–40

34 Kč/NS

-

41 a více

30 Kč/NS

-

Cena stylistických úprav:

V případě zájmu o stylistickou korekci textu + 12/NS.

Vygenerování obsahu: +80 Kč

Nastavení stránkování: +200 Kč

 

Neúčtuji žádné příplatky za práci o svátcích a o víkendech. Ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH.


Kontakt

Pavla Kotoučková
777 082 494