Korekce textů v českém jazyce

Bezchybný a dobře vypadající text je vizitkou každého člověka. Ne každý má ale potenciál s textem a češtinou takto pracovat. Vystudovala jsem český jazyk na PdF UP v Olomouci a nabízím korekce textů v českém jazyce. Tak se Vaše práce stane reprezentativní. Nechtějte standard, chtějte výjimečnost!

Upravím všechny běžné texty:

 • školní práce: seminární, bakalářské, diplomové, disertační a ostatní
 • texty pro webové stránky
 • články do novin a časopisů
 • texty do knih
 • firemní dokumenty
 • propagační dokumenty
 • a další dle domluvy

Texty přijímám ve formátech doc, docx.

Jazyková korekce textů a jejich kompletní úprava zahrnuje následující:

 • vyhledání a oprava gramatických chyb (hrubé chyby, chybějící či nadbytečné čárky, překlepy, chybné koncovky, velká a malá písmena apod.),
 • úprava celkového vzhledu – typ odstavců, zarovnání, odrážky, pomlčky, spojovníky, mezery, uvozovky, správné psaní diakritiky a interpunkčních znamének a další. (Nejde o formátování, ale pouze pohlídám, zda je vše sjednoceno.)
 • neručím za věcnou správnost poznámek pod čarou a zdrojů, v odkazech na literaturu hlídám nastavení řádkování, font písma, mezery, tečky, čárky, pomlčky, velká písmena apod.; veškerá ostatní nastavení jsou pouze v kompetenci autora

Dodací lhůta:

 • Standardní: dle rozsahu textu a domluvy
 • Expresní: do 2 dnů, max. 15 NS

Další služby:

 • stylistické úpravy – vyhledání nevhodných slovních spojení, opakujících se slov a výrazů, slovosled, úprava či návrh změny vyjádření, koncovky, předložkové vazby, odstranění nadbytečných slov, případný další návrh změn apod.
 • vygenerování obsahu
 • nastavení číslování stran

Záruka správnosti:

Za svou práci ručím až do výše ceny zakázky. V případě, že se v textu objeví chyba, vracím 100 % částky za normostranu, ve které se chyba objevila. Reklamace prosím uplatňujte do 1 týdne od odevzdání korektury. Datazy k opravám je nutné pokládat do jednoho týdne po odevzdání opravené práce, abych mohla aktuálně odpovídat na Vaše nejasnosti. Z časových důvodů není možné se k práci vracet opakovaně po uplynutí týdne, kdy se již zabývám jinými korekcemi, a proto mi zodpovídání Vašich dotazů společně s dohledáváním souvislostí zabírá mnoho času navíc. Neručím však za jakékoli následné škody, které by vznikly zadavateli z důvodu jím chybně provedené jazykové korektury, a také neručím za chyby vzniklé vinou zadavatele.

Dále nabízím:

 • vstřícnou komunikaci;
 • dvojí čtení textů – stejný text také podrobuji dvojímu čtení; při prvním čtení provádím korekce do elektronického souboru a poté čtu celou práci podruhé;
 • způsob zaznamenávání úprav (korekcí) provádím pomocí červeně označených změn v textu + formou poznámek/komentářů na okraji textů;
 • dárkové poukazy na míru (viz vzor na mých fcb stránkách).

Najdete mě i na fcb: Korekce textů v českém jazyce


Kontakt

Pavla Kotoučková
Lhota Rapotina 3, Skalice nad Svitavou 679 01
777 082 494