Korekce textů v českém jazyce

Bezchybný a dobře vypadající text je vizitkou každého člověka. Ne každý má ale potenciál s textem a češtinou takto pracovat. Vystudovala jsem český jazyk na PdF UP v Olomouci a nabízím korekce textů v českém jazyce. Tak se Vaše práce stane reprezentativní. Nechtějte standard, chtějte výjimečnost!

Upravím všechny běžné texty:

 • školní práce: seminární, bakalářské, diplomové, disertační a ostatní
 • texty pro webové stránky
 • články do novin a časopisů
 • texty do knih
 • firemní dokumenty
 • propagační dokumenty
 • a další dle domluvy

Texty přijímám ve formátech doc, docx.

Jazyková korekce textů zahrnuje následující:

 • vyhledání a oprava gramatických chyb (hrubé chyby, chybějící či nadbytečné čárky, překlepy, chybné koncovky, velká a malá písmena apod.),
 • pohlídám odrážky, pomlčky, spojovníky, mezery, uvozovky, správné psaní diakritiky a interpunkčních znamének a další (nejde o formátování),
 • neručím za věcnou správnost textu a poznámek pod čarou či zdrojů, v odkazech na literaturu hlídám nastavení řádkování, font písma, mezery, tečky, čárky, pomlčky, velká písmena apod.; veškerá ostatní nastavení a správnost pořadí jsou pouze v kompetenci autora
 • NENABÍZÍM formátování textu

Dodací lhůta:

 • Standardní: dle rozsahu textu a domluvy (většinou 5–10 dní)
 • Expresní: do 2 dnů, max. 15 NS

Další služby:

 • návrh stylistické úpravy – vyhledání nevhodných slovních spojení, opakujících se slov a výrazů, změna slovosledu, změna vyjádření, koncovky, předložkové vazby, odstranění nadbytečných slov, případný další návrh změn apod. (při stylistické úpravě textu se snažím ponechat způsob vyjadřování se daného autora textu, dle etických pravidel hlouběji do textu nezasahuji, nepřepisuji jej vlastními slovy, neručím za věcnou správnost textu, pouze nabízím návrhy na jeho případnou stylistickou úpravu)
 • vygenerování obsahu
 • nastavení číslování stran

Záruka správnosti:

Za svou práci ručím až do výše ceny zakázky. V případě, že se v textu objeví chyba, vracím 100 % částky za normostranu, ve které se chyba objevila. Reklamace prosím uplatňujte do 1 týdne od odevzdání korektury. Dotazy k opravám je nutné pokládat do jednoho týdne po odevzdání opravené práce, abych mohla aktuálně odpovídat na Vaše nejasnosti. Z časových důvodů není možné se k práci vracet opakovaně po uplynutí týdne, kdy se již zabývám jinými korekcemi, a proto mi zodpovídání Vašich dotazů společně s dohledáváním souvislostí zabírá mnoho času navíc. Neručím však za jakékoli následné škody, které by vznikly zadavateli z důvodu jím chybně provedené jazykové korektury, a také neručím za chyby vzniklé vinou zadavatele.

Dále nabízím:

 • vstřícnou komunikaci;
 • způsob zaznamenávání úprav (korekcí) provádím pomocí červeně označených změn v textu + formou poznámek/komentářů na okraji textů;
 • opravenou práci posílám ve dvou verzích - jedna se všemi korekcemi a návrhy změn, druhá upravená do konečné podoby
 • dárkové poukazy na míru (viz vzor na mých fcb stránkách).

Najdete mě i na fcb: Korekce textů v českém jazyce


Kontakt

Pavla Kotoučková
777 082 494